Ett unikt live onlineprogram med tid, inspiration och sammanhang för din personliga utveckling – ett helt år av växt!

 

Sista chansen att delta GRATIS utan förpliktelse: tisdag 26 januari kl. 19.00 - 20.30!

Anmäl dig för mer information och möteslänk:

Anmäl dig här!

GRATIS prova på 26 januari med tema: Självledarskap

Självledarskap är förmågan att navigera i livet. För att bäst kunna ta oss i den riktning vi önskar behöver vi vara förankrade i oss själva och vår autentiska längtan. Det är faktiskt inte det lättaste, när vi hela tiden stöter på både andras röster och krav och våra egna ibland motstridiga behov. 

Välkommen till en kväll av utforskande kring hur du kan utveckla ditt självledarskap! Candra bjuder på inspiration, praktiska tips och utrymme för reflektion. Vad är det du mest längtar efter och behöver? Vad är det som hindrar dig, var går du vilse? Och vad kan du göra för att komma på rätt spår igen?

A Year to Grow är ett onlineprogram för dig som – hemifrån och mitt i ditt liv – vill utveckla självledarskap och medveten närvaro, i ett sammanhang med andra. Under ett helt år får du ingångar till att utforska vad växt och utveckling praktiskt kan innebära för dig just nu!

 

Candra är din guide genom året

Candra Karlholm har utforskat och praktiserat metoder för självkännedom och medveten närvaro i mer än 20 år. Hon har bland annat utbildning i systematiskt konstellationsarbete är seminariehandledare utbildad av Family-lab, mindfulnessinstruktör, vedic artlärare och kvinnogruppsledare. Under större delen av sitt yrkesliv har hon dessutom arrangerat utbildningar med världsledande lärare inom personlig utveckling som Eckhart Tolle och Byron Katie. I det här programmet har hon samlat några av sina egna absoluta favoritlärare, övningar och praktiska tips – och skapat en struktur som hjälper dig att tillsammans med andra stanna upp, utforska och fördjupa din inre förankring kontinuerligt under ett helt år. 

Prova på A Year to Grow gratis i januari!

ALLT detta ingår UTAN KOSTNAD:

Live online gruppmöte 26 januari kl. 19.00 - 20.30, PDF-fil med förslag på hur du kan utforska på egen hand och guidad meditation att göra när du vill.

Om du registrerar dig får du också länk till inspelningen och kan titta i efterhand.

Från februari sluts gruppen och vi som vill fortsätter resan genom året tillsammans!

Ja tack, anmäl mig!

När du registrerat dig får du information och möteslänk via epost. Du förbinder dig inte till något och kan när som helst avregistrera dig. 

Självklart håller vi din e-postadress privat och du kan avregistrera dig när du vill.

En resa i samklang med årstiderna: 

Varje månad möts vi live online i grupp vid två tillfällen, med Candra. Genom guidad meditation, reflektion, utforskande samtal med andra deltagare samt frågor och svar med Candra och gästlärare får du inspiration, stöd och kontinuitet i fördjupandet av medveten närvaro och självledarskap. Mitt i ditt eget liv, där det som bäst behövs!

Programmet följer årstiderna och startar med två öppna och gratis möten 12 och 26 januari! Du kan delta i ett eller i båda, som du vill. Om du registrerar dig får du även länk till inspelningen och kan titta i efterhand.

Vinter: vila och introspektion

 

Kan du tillåta dig själv att bara vara? Vad händer när du stannar upp? 

Vintern i naturen är en tid för vila och återhämtning. En välbehövlig paus mellan skörd och pånyttfödelse. I våra liv har vi en tendens att fokusera mycket på prestation, produktion och resultat. Men människor behöver också utrymme för mellanrum. Vem ska skapa det för dig om inte du?

Den här årstiden utforskar vi teman som icke-strävan, icke-dömande, närvaro och balans mellan aktivitet och vila.

Vår: sådd och pånyttfödelse

 

Vad vill du odla? Vad vill du nära?

Efter vintervilan vaknar naturen till liv. Människor brukar också få vårkänslor! I den här tiden kan vi vända oss inåt med nyfikenhet och lyhördhet: vad är det för nytt som gror i mig och i mitt liv? Vad vill växa? Och vi kan välja mer medvetet: vad vill vi så för frön? 

Den här årstiden utforskar vi teman som nyfikenhet, kreativitet och tillit.

Med gästlärare: ShantiMayi. "A Change of Heart".

Sommar: blomning

 

Kan du tillåta full blomning och inte hålla tillbaka? 

Nu blommar det! Kan vi också göra det? Kan vi tillåta oss och andra att blomstra på det sätt som är naturligt för var och en? Kan vi vara öppna också när det inte blir precis som vi tänkt? Kan vi vara i världen, bland andra, utan att tappa bort oss själva? 

Den årstiden utforskar vi teman som autenticitet, släppa taget, relaterande och att överkomma rädsla.

Med gästlärare: Svagito Liebermeister.

Höst: mognad och skörd

 

Vad har mognat, vad har burit frukt? Vill du dela med dig av din skörd?

I den här tiden kan vi stanna upp och lägga märke till livets gåvor just här och nu... och reflektera över hur de kommit till oss. Vi kan se vårt egna arbete och växt, och notera vad vi lärt och hur. När vi själva fått vill vi gärna dela med oss. Det finns en naturlig glädje i detta - och det kan också vara sårbart.

Den här årstiden utforskar vi teman som att ge och ta emot, tålamod, generositet, tacksamhet.

Med gästlärare: Bob Hansson.

Gästlärare:

I varje ny årstid i A Year to Grow får vi också möta en ny gästlärare.

ShantiMayi

ShantiMayi är den första västerlänningen och den första kvinnan bland mästarna i den uråldriga Sacha-linjen, som existerar för att stödja alla varelsers uppvaknande till sin sanna natur.

Sedan 1994 vägleder hon människor genom satsang (forum för frågor, svar och utforskande med en andlig lärare) och retreater. Författare till bl.a. "In our Hearts We Know".

Svagito Liebermeister

Svagito Liebermeister är psykoterapeut och andlig lärare med c:a 40 års erfarenhet av meditation och arbete med människor. Han reser i mer än 15 länder och håller kurser och utbildningar i bl.a. systemiskt konstellationsarbete, the Zen way of Counseling och konsten att vägleda andra. Författare till bl.a. "The Roots of Love" och "Osho Therapy." Svagitos expertområde är där terapi och meditation, det personliga och det bortom-personliga möts.

Bob Hansson

Den folkkäre poeten, föreläsaren och författaren Bob Hansson kommer också att dela med sig av erfarenheter, ingångar till utforskande och svara på deltagares frågor under ett av mötena i A Year to Grow. Bob är känd bl.a. från Sveriges Radios Allvarligt talat  och många TV-program. Han är författare till såväl diktsamlingar som romaner, bl.a. "Det sista vi har är våra kroppar" och "Heja världen!" och intervjuboken "Kärlek, hur fan gör man?"

"Candra har en kombination av en jordnära enkelhet, ett djup och ett stort hjärta. Hennes närvaro förmedlar trygghet, och hon kan inspirera och hjälpa människor att älska sig själva och finna tillit till att allt är väl."

 

Sara Voxendal


 

A Year to Grow:

En röd tråd för din utveckling

och sällskap på vägen

  • 24 live coaching sessioner i grupp, vägledda av Candra och (vid tre tillfällen) gästlärare. Mötena med ShantiMayi och Svagito är på engelska.
  • Tillgång till kursportalen med inspelning av gruppmötena och med allt extramaterial (vägledda meditationer, pdf:er med förslag till fördjupningar etc.)
  • Övningar att göra på egen hand mellan gruppmötena.
  • Utforskande samtal med en tilldelad partner från gruppen. Totalt ingår 11 sådana samtal under året, ett i månaden.
  • En sluten Facebookgrupp för deltagare (modereras av Candra) som möjliggör ytterligare kontakt och utbyte.

 

 

GÅVA: Gratis guidad meditation: Acceptans.

Längtar du efter att komma igång? I väntan på våra live online gruppmöten kan du meditera med Candras vägledning!

 

Få tillgång till meditationen här!

Ja tack! Jag vill prova gratis och utan förpliktelser i januari! 

När du registrerat dig får du information och möteslänk. Du kan när som helst avregistrera dig för utskick. 

 

Självklart håller vi din epostadress privat och du kan avregistrera dig när du vill.

Här kan du läsa mer om Candra och hennes arbete: Shifts to Grow.

Förutom A Year to Grow erbjuder Candra individuell vägledning, guidade meditationer och, när omständigheterna tillåter, workshops i bl.a. familjekonstellationsarbete. 

Besök Candras hemsida