2023: A Year to Grow

Ett unikt live onlineprogram med tid, inspiration och sammanhang för din personliga utveckling – ett helt år av växt!

 
PROVA PÅ GRATIS helt utan förpliktelser i januari:
*Inställt på grund av dödsfall i familjen.

Låt 2023 bli ett år av utveckling – ta stegen du längtar efter!

  • Vill du bli bättre på att lyssna inåt och ta hand om dig själv?
  • Vill du få redskap, inspiration och övningar som hjälper dig att vaska fram ditt inre guld: dina värderingar, din glädje, din djupaste längtan och din visdom? 
  • Vill du ha sällskap på vägen och samtala med andra om meningsfulla saker?  

A Year to Grow är ett onlineprogram för dig som – hemifrån och mitt i ditt liv – vill utveckla självledarskap och medveten närvaro, i ett sammanhang med andra. Under ett helt år får du verktyg för att utforska vad växt och utveckling kan betyda, rent praktiskt, för dig. Du får också uppmuntran och sällskap på vägen – stöd att komma till skott och faktiskt åstadkomma förändring.

A Year to Grow löper som en röd tråd genom 2023 och är med dig på resan genom fyra årstider! 

 

I videon delar Maria, deltagare i A Year to Grow, vad som var det bästa för henne med programmet!

 

Jag har fått bättre självkänsla och självförtroende genom mitt deltagande i A Year to Grow. Efter varje kurstillfälle har jag känt mig glad och lättare i hjärtat. Jag har fått mera kraft och energi. Jag har också uppskattat att varje månad få fina och inspirerande pdf:er till min pärm. 

Jag har fördjupat min meditation, fått nya kunskaper och blivit mer medveten om mig själv på nya sätt. Jag kan nu lättare hålla fokus en längre tid. Jag har lättare för att vara närvarande här och nu. Lite lättare för att släppa taget. De nio mindfulnessattityderna har vi gått igenom på ett väldigt pedagogiskt sätt! 

Eva, deltagare i A Year to Grow

  

Candra har en förmåga till närvaro och lyssnande, som förmedlas starkt även i digitala möten. Hon guidar mig till att komma i kontakt med djupare känslor och mönster, där verklig transformation kan ske. Candra har väglett mig till att se helt nya perspektiv och möjligheter! Jag upplever hennes attityd som väldigt kärleksfull, öppen, icke-dömande, nyfiken och grundad. 
 
Anna, deltagare i A Year to Grow
 

 

 

Något som jag gillade var det långsiktiga perspektivet – att få ett helt år på mig att mogna och växa! Om jag är på en helgkurs t.ex. så hinner mycket sjunka undan i vardagsbruset och jag glömmer snart bort det mesta. Med A Year to Grow fick jag tid. Små frön hela tiden som jag fick fundera över, ibland ensam, ibland med någon annan. Oftast satt jag söndag förmiddag och tog fram den omsorgsfullt skrivna pdfen och/eller lyssnade en gång till på inspelningen från gruppmötet. Så bra att den finns tillgänglig på en plattform!

Meditationerna är väldigt berikande. Att få hjälp att komma till stillhet och låta vardagstankar och oro krympa och försvinna.

Katja, deltagare i A Year to Grow

Känd från Flow Summit:

Candra är din guide genom året

Candra Karlholm har utforskat och praktiserat metoder för självkännedom och medveten närvaro i mer än 20 år, med mycket framstående lärare. Hon håller sedan mer än tio år själv kurser och ger individuella sessioner för att stödja människor i deras personliga växt. I arbetet med människor använder Candra t.ex. mindfulness, the zen way of counseling, systemiskt konstellationsarbete (familjekonstellationer) och The Work av Byron Katie.

Under större delen av sitt yrkesliv har  Candra dessutom arrangerat utbildningar med världsledande lärare inom personlig utveckling som Eckhart Tolle, Svagito Liebermeister, ShantiMayi och Byron Katie.

I A Year to Grow har hon samlat några av sina egna absoluta favoritlärare, övningar och praktiska tips – och skapat en struktur som hjälper dig att tillsammans med andra stanna upp, utforska och fördjupa din inre förankring kontinuerligt under ett helt år!

Prova på GRATIS och utan förpliktelser, tisdag den 17 januari!

Vill du uppleva att du kan vara och bidra i världen utifrån den du verkligen är?

Välkommen till ett 90-minuters GRATIS prova på av A Year to Grow! 

Anmäl dig här så får du information om hur du ansluter till LIVE online-mötet den 17 januari med tema stöd och verktyg för inre transformation. Om du anmäler dig får du också tillgång till videoinspelningen av mötet! 

Ja tack, jag vill prova GRATIS och utan förpliktelser!

INSTÄLLT p.g.a. dödsfall i familjen

En resa i samklang med årstiderna: 

Såhär går det till: Varje månad möts vi live online i grupp vid två tillfällen, 90 minuter per gång, med Candra. Genom guidad meditation, reflektion, utforskande samtal med andra deltagare samt frågor och svar med Candra och gästlärare får du inspiration, stöd och kontinuitet i fördjupandet av medveten närvaro och självledarskap. Mitt i ditt eget liv, där det som bäst behövs!

Vinter: vila och introspektion

 

Kan du tillåta dig själv att bara vara? Vad händer när du stannar upp? 

Vintern i naturen är en tid för vila och återhämtning. En välbehövlig paus mellan skörd och pånyttfödelse. I våra liv har vi en tendens att fokusera mycket på prestation, produktion och resultat. Men människor behöver också utrymme för mellanrum. Vem ska skapa det för dig om inte du?

Den här årstiden utforskar vi teman som icke-strävan, icke-dömande, närvaro och balans mellan aktivitet och vila.

Vår: sådd och pånyttfödelse

 

Vad vill du odla? Vad vill du nära?

Efter vintervilan vaknar naturen till liv. Människor brukar också få vårkänslor! I den här tiden kan vi vända oss inåt med nyfikenhet och lyhördhet: vad är det för nytt som gror i mig och i mitt liv? Vad vill växa? Och vi kan välja mer medvetet: vad vill vi så för frön? 

Den här årstiden utforskar vi teman som nyfikenhet, kreativitet och tillit.

Med gästlärare: Bob Hansson.

Sommar: blomning

 

Kan du tillåta full blomning och inte hålla tillbaka? 

Nu blommar det! Kan vi också göra det? Kan vi tillåta oss och andra att blomstra på det sätt som är naturligt för var och en? Kan vi vara öppna också när det inte blir precis som vi tänkt? Kan vi vara i världen, bland andra, utan att tappa bort oss själva? 

Den årstiden utforskar vi teman som autenticitet, släppa taget, relaterande och att överkomma rädsla.

Med gästlärare: Svagito Liebermeister.

Höst: mognad och skörd

 

Vad har mognat, vad har burit frukt? Vill du dela med dig av din skörd?

I den här tiden kan vi stanna upp och lägga märke till livets gåvor just här och nu... och reflektera över hur de kommit till oss. Vi kan se vårt egna arbete och växt, och notera vad vi lärt och hur. När vi själva fått vill vi gärna dela med oss. Det finns en naturlig glädje i detta - och det kan också vara sårbart.

Den här årstiden utforskar vi teman som att ge och ta emot, tålamod, generositet, tacksamhet.

Med gästlärare: Leela Sarti.

Gästlärare:

I varje ny årstid i A Year to Grow får vi också möta en ny gästlärare.

Leela Sarti

Leela har undervisat i buddhistisk meditation på retreater i snart 30 år och arbetar individuellt med studenter i sin praktik i Stockholm. Hon har en magisterexamen i psykologi och bor i Stockholms skärgård med sin familj. Leela har också varit elev i Diamond Approach i mer än 15 år och utbildar sig till lärare i den traditionen. Det är hennes glädje och passion att stödja människor att leva i lätthet, vänlighet och integritet.

 

Svagito Liebermeister

Svagito Liebermeister är psykoterapeut och andlig lärare med c:a 40 års erfarenhet av meditation och arbete med människor. Han reser i mer än 15 länder och håller kurser och utbildningar i bl.a. systemiskt konstellationsarbete, the Zen way of Counseling och konsten att vägleda andra. Författare till bl.a. "The Roots of Love" och "Osho Therapy." Svagitos expertområde är där terapi och meditation, det personliga och det bortom-personliga möts.

Bob Hansson

Den folkkäre poeten, föreläsaren och författaren Bob Hansson kommer också att dela med sig av erfarenheter, ingångar till utforskande och svara på deltagares frågor under ett av mötena i A Year to Grow. Bob är känd bl.a. från Sveriges Radios Allvarligt talat  och många TV-program. Han är författare till såväl diktsamlingar som romaner, bl.a. "Det sista vi har är våra kroppar" och "Heja världen!" och intervjuboken "Kärlek, hur fan gör man?"


 

A Year to Grow:

En röd tråd för din utveckling

och sällskap på vägen

  • 24 live coaching sessioner i grupp, vägledda av Candra och (vid tre tillfällen) gästlärare. Mötet med Svagito är på engelska.
  • Tillgång till kursportalen med inspelning av gruppmötena och med allt extramaterial (vägledda meditationer, pdf:er med förslag till fördjupningar etc.)
  • PDF:er med förslag på hur du kan fördjupa på egen hand mellan gruppmötena.
  • Utforskande samtal med en tilldelad partner från gruppen. Totalt ingår 11 sådana samtal under året, ett i månaden. Ni får instruktioner för varje samtal.
  • En sluten Facebookgrupp för deltagare (modereras av Candra) som möjliggör ytterligare kontakt och utbyte.

Jag kan rekommendera A Year to Grow...

...för att Candra är en så fantastisk livsguide! Det märks att hon har stor erfarenhet och den använder hon med avspänd glädje och charm. Vi får jättebra materiel för självutforskande två ggr per månad där många kloka synpunkter vävs in men också vid behov alldeles egna personliga råd som har betytt mycket för mig.
 
Själva frågorna gör att man tvingas tänka/känna efter ordentligt hur man lever och hur man vill ha det. Mycket bra.
 
Dessutom får man bekanta sig med härliga människor som man inte hade träffat annars och det ger också mycket.
 
Fiffigt upplägg med flera tillfällen per månad så det blir kontinuitet. Och vilka gästlärare!!!
 
Som sagt, jag rekommenderar.
 
Eva, deltagare i A Year to Grow

Candra har en kombination av en jordnära enkelhet, ett djup och ett stort hjärta. Hennes närvaro förmedlar trygghet, och hon kan inspirera och hjälpa människor att älska sig själva och finna tillit till att allt är väl. 

Sara, deltagare i A Year to Grow

 
 
 

Candras ödmjukhet i kombination med hennes djupa kunskap och erfarenhet har gett mej tillit och trygghet att stärkt vandra vidare på min livsväg.

 
Susanna, deltagare i A Year to Grow

 

Jag tycker att det har varit ett fint upplägg på kursen, och Candra är toppen som kursledare. Bra kunskap, härligt jordig energi och bra inspiration!

Stina, deltagare i A Year to Grow

Ja tack! Jag vill prova gratis och utan förpliktelser 17 januari! 

Du får tillgång till inspelningen också efteråt.

När du registrerat dig får du information och möteslänk. Du kan när som helst avregistrera dig för utskick. 

 

Självklart hålls din e-postadress privat och du kan avregistrera dig när du vill.

Här kan du läsa mer om Candra och hennes arbete: Shifts to Grow.

Förutom A Year to Grow erbjuder Candra individuell vägledning, guidade meditationer och, när omständigheterna tillåter, workshops i bl.a. familjekonstellationsarbete. 

Besök Candras hemsida